Site icon Hageflekken

Hekk av pil

En leser etterlyser bilde av pilhekk, og her kommer det. Denne hekken ble plantet sommeren 2009. Da satte jeg ca. 30 cm lange pilstiklinger ned i jorden, dekket til med bark, vannet godt – og overlot plantene til seg selv. Vinteren 2010 høstet jeg masse lange grener som jeg tørket og brukte til bed-rammer. I år har jeg ikke høstet fra hekken: Den står der tett og fin, og er over tre meter høy. Samtidig er den grasiøs – de lange kvistene vaier nydelig og det hvisler lett i bladene når det blåser. Jovisst er pil et flott alternativ til kornell og andre løvfellende hekkplanter!

Exit mobile version