Site icon Hageflekken

Fjerne ugress – eller sanke nytteplanter?

Ord er viktige for virkelighetsoppfatningen. «Jeg har brukt tre dager på å luke blomsterbedene» gir helt andre assosiasjoner enn «Jeg har brukt tre dager til å høste nytteplanter til hagen min».

Jobben er den samme – men den har fått motsatt fortegn.

I en økologisk hage «luker» vi veldig lite. Derimot plukker og sanker og høster vi planter som skal benyttes til å gjøre hageplanter og jord friskere og mer næringsrik

Hva er ugress? Det finnes mange definisjoner. Den vanligste er «en plante som vokser på et sted vi ikke ønsker at den skal vokse».  Ugressplanter er som oftest kraftige og hurtigvoksende, og «stjeler» næring fra de mindre robuste hageplantene. Hva innebærer det?  Jo, helt enkelt at ugressplantene blir veldig næringsrike! Mange av dem har et rotsystem som går dypt ned i jorden. Det betyr at de kan hente opp næring fra jordlag som andre planter ikke rekker ned til.  

All denne næringen kan vi nyttiggjøre oss, og tilbakeføre til bedene og kulturplantene våre. Det jo være lurere enn å fjerne den!

Den enkleste måten å nyttigjøre seg ugresset på er å legge det i vann, la det trekke i etpar uker, og bruke vannet som gjødselvann. Plantene stortrives med slik vanning – og det gjør mikrorganismene i jorden også!

Blader av valurt, brennesle og legevendelrot gir nitrogen, fosfor og kalium: Sikringskost for plantene!
 

NPK-gjødsel på naturlig vis

I gamle dager het det «kunstgjødsel». Så fant produsentene ut at navnet ble litt for lite «in» og kanskje til og med politisk ukorrekt – og endret navnet til «mineralgjødsel».  Kunstgjødsel inneholder mineraler i en kjemisk form som gjør at plantene tvangsfores: De er simpelthen nødt til å oppta næringen når den tilbys i som kunstgjødsel! «Vanlig kunstgjødsel» kalles ofte for NPK-gjødsel: Bokstavene står for Nitrogen, Fosfor og Kalium – de viktigste næringstoffene for planter.

Det er både enklere, billigere og ikke minst bedre for plantene å lage sin egen NPK-gjødsel. Det gjør vi ved å lage gjødselvann av ugressplanter som er spesielt rikt på nitrogen, fosfor og kalium. Nå har jeg akkurat satt årets første «sats» av ugressvann: En stor plastkasse full med brennesle (nitrogen), legevendelrot (fosfor) og valurt (kalium).  Det skal få lov å stå og godgjøre seg etpar-tre uker. Da er det antakelig på tide med ekstra gjødsling og vanning i kjøkkenhagen, så «timingen» skulle være perfekt!

Exit mobile version